Łączniki Low Profile (Multi Unit)

Nadbudowy niskoprofilowe

Nadbudowy niskoprofilowe charakteryzują się wieloma możliwościami rozwiązań protetycznych
dla pojedynczych i wielopunktowych prac protetycznych. Umożliwiają one odbudowę protetyczną
w miejscach o ograniczonej przestrzeni międzyzębowej (7,5mm) oraz w przypadku konieczności
korekty kąta. Specjalnie wymodelowany profil wyłaniania ułatwia zastosowanie ich w przypadku
wprowadzenia implantu poniżej wyrostka w zabiegu bezpłatowym. Niskoprofilowe nadbudowy
BIOMET 3i umożliwiają wiele rozwiązań protetycznych obejmujących zarówno opcje odbudowy
ostatecznej jak i tymczasowe obciążenie implantu przy wykorzystaniu takich rozwiązań jak:
Quick Bridge®, tytanowe cylindry pokryte warstwą azotku tytanu oraz tymczasowe nadbudowy
PreFormance

Zastosowanie:
  • Pojedyncze oraz wielopunktowe prace protetyczne
  • Minimalna przestrzeń międzyzębowa 7,5mm
  • Minimalna wysokość tkanek miękkich 1mm
  • Możliwość korekcji kąta 30o
  • Niskoprofilowe nadbudowy na platformę 3,4mm z łączeniem
    zewnętrznym należy stosować wyłącznie w odcinku przednim
  • Dostępne na platformy 3.4, 4.1 i 5.0
Używamy Cookies