Nadbudowy Locator

Nadbudowa LOCATOR®

Jest to najbardziej niezawodne rozwiązanie dla ruchomych, protez typu overdenture mocowanych
na dwóch lub czterech implantach oraz wspartych na tkankach miękkich. Łączniki te umożliwiają
korygowanie rozbieżności kąta między implantami do 40°. Dostępny jest szereg teflonowych,
oznaczonych kolorami, elementów męskich (patryc) o różnych poziomach siły retencji. Proteza
overdenture może zostać przygotowana w gabinecie lub w laboratorium, na podstawie
nadesłanego wycisku pobranego z poziomu nadbudowy.

Zastosowanie i cechy:
  • Proteza ruchoma oparta na tkankach miękkich oraz dwóch lub czterech implantach.
  • Proteza częściowa oparta na jednym lub większej liczbie implantów.
  • Minimalna przestrzeń wertykalna 4mm.
  • Korekta kąta do 40° pomiędzy rozbieżnymi implantami.
Używamy Cookies